Map

1. เดินทางจากกรุงเทพ มุ่งหน้าชะอำ-หัวหิน

2. ถึงสี่แยกไฟแดงหาดชะอำ  เลี้ยวซ้ายเข้าหาดชะอำ

3. เข้าไปประมาณ 100 เมตร เจอ Family Mart ให้เลี้ยวซ้าย

4. วิ่งตรงไปตามถนน –> จะผ่านโรงพยาบาลชะอำ (อยู่ด้านซ้ายมือ)

5. วิ่งตรงไปจะผ่าน วัดเนรัญชราราม (อยู่ด้านซ้ายมือ)

6. วิ่งตรงไปจนถึงสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำ ผ่านสะพานมาจะเจอ 3 แยก

7. เจอแยกที่ 1 และแยกที่ 2  ไม่ต้องเลี้ยวให้ตรงไป

8. เจอแยกที่ 3 มีป้ายโรงแรมยูเรเซีย ให้เลี้ยวขวาไปตามแยก

9. วิ่งตรงไปเรื่อยๆ ด้านขวาจะมีป้าย บ้านนาวาภิรมย์ ให้เลี้ยวขวาเข้าไปตามป้าย

10. วิ่งตรงไปจนสุดถึงหาด  บ้านนาวาภิรมย์จะอยู่ด้านซ้ายมือ  เลี้ยวเข้าไปจอดรถ