Map

1. เดินทางจากกรุงเทพ มุ่งหน้าชะอำ-หัวหิน

2. ถึงสี่แยกไฟแดงหาดชะอำ  เลี้ยวซ้ายเข้าหาดชะอำ

3. เข้าไปประมาณ 100 เมตร เจอ Family Mart ให้เลี้ยวซ้าย

4. วิ่งตรงไปตามถนน –> จะผ่านโรงพยาบาลชะอำ (อยู่ด้านซ้ายมือ)

5. วิ่งตรงไปจะผ่าน วัดเนรัญชราราม (อยู่ด้านซ้ายมือ)

6. วิ่งตรงไปจนถึงสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำ ลงสะพานมาให้วิ่งตรงไป

7. เจอแยกที่ 1 และแยกที่ 2  ไม่ต้องเลี้ยวให้ตรงไป

8. เจอแยกที่ 3 เป็นแยกใหญ่สุด  มีป้ายไปเพชรบุรีให้เลี้ยวขวาที่แยกนี้

9. วิ่งตรงไปเรื่อยๆ ถึงอีโค่แคมป์ซึ่งอยู่ซ้ายมือ ให้เราเลี้ยวขวาเข้าซอยที่มีป้ายบ้านนาวาภิรมย์

10. วิ่งตรงไปจนสุดถึงหาด  บ้านนาวาภิรมย์จะอยู่ด้านซ้ายมือ  เลี้ยวเข้าไปจอดรถ